La ciència és un factor clau per al progrés, la competitivitat i el benestar. En els últims anys, Catalunya ha incrementat la producció científica, tant en qualitat com en quantitat. El repte és que la ciutadania conegui els beneficis de la investigació científica i la percebi com quelcom proper i necessari.