18 febrer 2022

Acte de celebració del canvi de nom i inauguració dels nous espais de l’Institut Caterina Albert

El passat 15 de febrer va tenir lloc l’acte de celebració del canvi de nom de l’Institut Caterina Albert i la inauguració dels nous espais d’aprenentatge del centre. L’acte es va celebrar de manera presencial amb l’assistència de representants de l’equip directiu, claustre, alumnat, AFA i altres membres de la comunitat educativa, representants de l’equip Smart Classroom Project, així com també representants d’altres centres de la zona. L’esdeveniment es va retransmetre també per streaming. 

La celebració va ser inaugurada pel Director Carles Serra, i va comptar amb la participació de familiars de Caterina Albert, Montserrat Albert i Benjamí, en Guillermo Bautista de Smart Classroom Project, la Presidenta de l’Afa, Dolors Sanz, les professores Sandra i Alicia i els alumnes Kenza i Pep.

En Carles va iniciar l’acte explicant els orígens de l’edifici que alberga l’institut, un edifici Modernista, que el 1911 va acabar sent escola d’arts i oficis i que a l’any 1953 es va anomenar Juan Manuel Zafra. Nom que fins l’any 2020 va tenir l’Institut. El curs 21-22 és el primer curs que el centre estrena el nou nom “Institut Caterina Albert”. Aquest nom, explica el director, representa els valors d’una escola de secundària, amb nom de dona, escriptora i arrelada al territori, com també rep el mateix nom la Biblioteca del barri. L’Institut es caracteritza per promoure vocacions científico-tecnològiques de les noies. Es el primer Institut que porta el nom de l’escriptora. L’altre canvi que anuncia el director són els nous espais que ha redissenyat l’equip del centre amb Smart Classroom Project. En concret, anomena un dels espais codissenyats, l’aula polivalent, que funciona com a biblioteca del centre i espai de programació robòtica, entre altres usos. Aquest espai abans era el taller de tecnologia. “El canvi de nom va lligat a una renovació dels espais de l’institut amb l’objectiu d’encaminar-nos a una educació del segle XXI que prioritza el benestar de l’alumnat durant el temps que passa amb nosaltres”, conclou en Carles.

Montse Albert i Benjamí van ser els convidats com a representació de la familia Caterina Albert. Ells van exposar diferents elements que descriuen el centre, com per exemple els espais, els valors, l’art, la fotografia, les activitats, l’acompanyament emocional, etc, i com cadascun d’aquests elements estan connectats amb la figura de Caterina Albert. La presidenta de l’Afa, Dolors Sanz, com a mostra d’agraïment va fer entrega d’un poema de Caterina Albert il.lustrat per la professora d’arts plàstiques del centre.

Seguidament en Guillermo Bautista, en representació de l’equip Smart Classroom Project, presenta els canvis en els espais d’aprenentatge fonamentats en la recerca educativa. Exposa les virtuts del procés de codisseny, on hi participen els diferents agents implicats en el centre, i com les millores que es proposen sorgeixen del treball en equip entre la comunitat educativa, durant les sessions dinamitzades per l’equip de recerca. També exposa els 10 prinicipis que ha de seguir una Smart Classroom, com per exemple, la flexibilitat, l’organització i l’obertura.

La Sandra i l’Alicia, profesores del centre, enllacen l’experiència codissenyant els espais amb quin és l’ús que es fa del nou espai polivalent, com les classes de dibuix tècnic. La flexibilitat que aporten les taules i cadires amb rodes, expliquen, convida a fer una variació àgil de la configuració de l’espai, en funció del tipus d’activitat i com treballa l’alumnat en determinats moments. Per exemple, en una sola sessió, es pot treballar en gran grup, de manera individual, o al terra. La gran pissarra que cobreix tota una paret de l’espai permet a un grup d’alumnes treballar en equip durant una de les sessions. Destaquen la motivació per part de l’alumnat per treballar en aquest nou espai.

Des de Smart Classroom Project, agraïm a l’Institut Caterina Albert la oportunitat d’haver col.laborat en el redisseny dels espais, i celebrar plegats la presentació d’aquests i com s’està fent ús per part de la comunitat educativa. 

Enllaç per veure l’acte