27 Febrer 2020

Codisseny finalitzat a Viladecans

El passat 10 de febrer es va realitzar la última sessió de codisseny amb les escoles públiques de Viladecans. En aquesta sessió hi van participar docents, alumnat i famílies per tal de seguir amb el procés de disseny conjunt d’un espai d’aprenentatge als 11 centres de la ciutat

Amb l’ajuda de les pissarres i peces magnètiques els equips de cada centre van poder posar tots els elements que van determinar necessaris per a la seva nova aula.

Actualment estem treballant per desenvolupar l’informe i una proposta de disseny definitiu, tenint en compte la feina feta en les tres sessions i treballant sobre el disseny fet de forma compartida entre la comunitat educativa