Consultoria i transferència de la investigació

L’equip SMARTCLASSROOM PROJECT ofereix un servei de consultoria en els centres educatius, institucions i administracions que vulguin redissenyar els seus espais d’aprenentatge. Enfoquem l’assessorament des d’una triple dimensió del disseny de l’espai d’aprenentatge:

  • Ambiental: centrat en l’alumne (benestar i aprenentatge)
  • Pedagògic: centrat en els principis d’aprenentatge basats en la investigació científica
  • Digital: centrat en l’aprenentatge i la presència “invisible” de les eines i entorns digitals

Assessorament

Anàlisi dels espais i necessitats generals respecte el projecte educatiu de centre. Descripció de les necessitats de l’professorat i els alumnes a través d’un procés de co-disseny. Presentació de l’informe sobre l’espai.

Càpsules de formació a mida amb l’equip del centre amb l’objectiu d’oferir estratègies pedagògiques i d’utilització didàctica dels nous espais d’aprenentatge.

Projecte virtual

Descripció visual dels espais. Anàlisi de necessitats, descripció completa de mesures, organització i elements de l’espai i disseny virtual.

Implementació

Supervisió i acompanyament en la implementació del projecte. Contacte amb proveïdors i assessorament en la presa de decisions en la implementació final.

Avaluació

Avaluació del funcionament pedagògic i organitzatiu dels espais innovadors a partir de metodologies i instruments de recerca per comprovar l’eficiència i la percepció de millora del professorat i l’alumnat.