05 Juny 2020

Decàleg des d’una visió pedagògica: per reflexionar sobre l’espai i l’aprenentatge a la tornada als centres educatius

L’equip Smart Classroom Project publica el “Decàleg des d’una visió pedagògica: per reflexionar sobre l’espai i l’aprenentatge a la tornada als centres educatius”

Degut a la situació en la qual ens trobem generada per la pandèmia de la COVID-19, els centres educatius han d’adaptar-se per la seva reobertura complint noves mesures de seguretat, i per això, hem cregut convenient aportar 10 propostes d’adaptació prenent com a eix central la pedagogia. Aquest decàleg pretén, a mode de reflexió, proposar una serie de mesures d’higiene i distanciament físic per tal de facilitar la tornada a l’escola des d’una visió pedagògica.

Sovint les situacions excepcionals acceleren els canvis, i aquesta, malgrat les circumstàncies, pot ser una oportunitat per repensar les dimensions pedagògica, digital i ambiental dels espais d’aprenentatge. Desitgem que aquest decàleg sigui d’utilitat per la comunitat educativa.