29 Maig 2020

Disseny i validació d’un instrument per a mesurar les dimensions ambiental, pedagògica i digital de l’aula

El mes de desembre de 2019 s’ha publicat l’article Disseny i validació d’un instrument per a mesurar les dimensions ambiental, pedagògica i digital de l’aula a la Revista Mexicana de Investigación Educativa (http://www.scielo.org.mx/pdf /rmie/v24n83/1405-6666-rmie-24-83-1055.pdf)

L’article, escrit per Guillermo Bautista, Anna Escofet i Marta López, presenta el disseny i la validació d’un instrument de recollida d’informació que permet mesurar, des de la perspectiva dels docents, tres dimensions que es consideren fonamentals en el moment d’analitzar i dissenyar espais educatius. Són les dimensions pedagògica, ambiental i digital, que fan referència a l’espai de l’aula, els aspectes pedagògics i els elements tecnològics. Considerar de manera global les tres dimensions pot permetre superar la forta tradició de les aules configurades a partir de la idea d’una educació industrialitzada i bàsicament centralitzada en l’activitat de professor; així com maximitzar l’impacte positiu de l’espai d’aprenentatge i el benestar dels estudiants.

El qüestionari creat pot ser usat en altres investigacions amb el mateix focus, i també pot ser útil per al professorat que vulgui dissenyar i planificar espais d’aprenentatge.