12 Febrer 2021

L’espai d’aprenentatge com a tendència educativa per al 2021

L’interès per la relació entre espai i aprenentatge a les institucions educatives és cada vegada més notable. El benestar i les condicions de l’entorn per aprendre resulten claus per a qualsevol projecte educatiu. Fa uns dies l’Anuario de la Educación de Magisterio Español publicava un document amb les 10 tendències educatives que marcaran el 2021. Entre elles es situen els espais d’aprenentatge i concretament les aules col·laboratives.

Fonamentar les decisions sobre com han de ser els espais per aprendre en les evidències científiques resulta fonamental per crear o reformar escoles que donin resposta a com les persones aprenen i per millorar l’experiència d’estada a les escoles. Però els espais innovadors no només permeten sentir-se millor per les millores en l’ambient mentre s’aprèn, sinó que permeten donar passos en l’avanç i millora de les propostes d’ensenyament, ja que, motiven a aprendre més i millor. La flexibilitat d’aquests espais permet que el professorat tingui a la seva disposició un entorn que li ofereix infinites possibilitats per plantejar diferents activitats: individuals, en petit grup, amb diferents ritmes, de diferents temàtiques, etc. Realitzar aquests canvis de forma participativa amb tota la comunitat educativa permet, a més a més, la reflexió conjunta i la identificació amb les noves formes de concebre l’espai i les aules.