21 Gener 2020

Escola Marina de Montgat

Durant més de dos mesos hem estat treballant per analitzar el projecte educatiu i sobre com han de ser els espais de l’Escola Marina. Aquesta escola ja partia d’una primera reflexió i una sensibilitat respecte a tots els espais de l’escola, però el projecte i la nostra col·laboració els ha permès fer una reflexió conjunta i sistemàtica i s’han aconseguit uns resultats en el codisseny que són força espectaculars. El nivell de reflexió conjunt i la feina feta ens han deixat molt satisfets. Finalitzades totes les sessions de codisseny amb l’equip docent, alumnes i famílies d’aquest centre, iniciem la segona fase per transformar les dues aules en espais “Smart Classrooms”. Aquesta transformació inicial els permetrà pilotar espais molt diferents als tradicionals i el projecte ja ha començar a provocar una reflexió vers tots els altres espais de l’escola. Aquesta transferencia des dels espais smart inicials, que permeten experimentar i formar-se al professorat, és el que busquem l’equip de recerca Smart Classroom Project.