A continuació, es descriuen les dues principals formacions que ofereix Smart Classroom Project. Per informació sobre tallers i sessions puntuals consultar el calendari.

Postgrau

L’equip d’investigació Smart Classroom ofereix el Nou Postgrau “Disseny d’espais d’aprenentatge” de la Universitat de Barcelona

Objectius: Capacitar professionals i estudiants pel disseny, la implementació i l’avaluació d’espais d’aprenentatge. Així com dotar els estudiants i els professionals de les estratègies i la gestió de les eines i recursos per intervenir en els espais des d’una triple perspectiva: pedagògica, ambiental i digital.

Destinataris: Titulats universitaris que volen especialitzar-se en el disseny d’espais educatius, provinents d’àmbits educatiu, del disseny, arquitectura, gestió educativa o altres de similars.

més informació

Formació

Oferim “càpsules de formació a mida” per fomentar la formació en el disseny de nous espais d’aprenentatge basats en la investigació amb l’equip del teu centre.

Contacta