02 Març 2020

Institut-Escola La Pallaresa a Santa Coloma de Gramanet

Hem iniciat un nou projecte de la mà de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet pel nou Institut -Escola La Pallaresa. Serà el primer Institut-Escola de la localitat, un centre amb alumnat entre 3 i 16 anys, on alumnes i equips docents compartiran espais, metodologies i projecte pedagògic de cara al proper curs 2020/2021.

Actualment estem duent a terme les sessions de codisseny. El passat 27 de febrer vam acabar la segona sessió de codisseny amb docents i alumnes. En aquesta sessió els docents van debatre sobre com haurien de ser els espais en relació als objectius del seu projecte educatiu, mentres els alumnes de primària i secundària treballaven conjuntament per discutir, idear, prototipar i presentar el que per ells seria la seva aula ideal.

Continuarem amb la concreció sobre com han de ser aquests espais durant les següents sessions.