27 Gener 2020

Institut Juan Manuel Zafra, Barcelona

El passat mes de desembre varem acabar l’etapa de codisseny per repensar quatre espais diferents a l’Institut Juan Manuel Zafra. Després de varies sessions treballant amb l’equip directiu, el claustre, alumnes i altres membres de la comunitat educativa, es van analitzar els resultats per presentar les propostes finals. Ha estat un procés molt enriquidor on els participants han fet una profunda reflexió no només en els espais sinó també en les metodologies i sistemes de treball, per acordar com han de ser les aules-tallers, i els espais pel professorat.

D’aquestes sessions han sorgit reflexions molt interessants. Per part dels alumnes, han aportat propostes sobre la relació entre espai i metodologia “hi ha una diferència sobre com hauríem de dissenyar l’aula tal i com aprenem ara a com ens agradaria que ens ensenyessin”.

Ara toca començar a treballar en la segona etapa per implementar els resultats i redissenyar els espais!