Redissenyant espais d’aprenentatge

Durant l’últim segle, l’espai per aprendre a l’escola no ha experimentat pràcticament canvis respecte a la seva configuració i estructura. No obstant això, els protagonistes i elements que configuren l’activitat d’ensenyament-aprenentatge no són igual que abans: estudiants, professors, continguts, recursos, … Tots ells han canviat molt.

Cal replantejar definitivament les aules tradicionals organitzades generalment en files i columnes de cadires i taules, davant la taula de professor i la pissarra, ja que no responen a les expectatives i necessitats educatives actuals. L’espai d’aprenentatge a l’escola també requereix adaptar-se als nous contextos i recursos que tenim al nostre abast, com la tecnologia digital, que formen part de la nostra realitat cada vegada amb més intensitat. D’aquesta manera, cal acompanyar l’espai d’aprenentatge de noves propostes metodològiques.

El grup de recerca interuniversitari Smart Classroom sorgeix de la necessitat de repensar els espais d’aprenentatge necessaris per dur a terme les noves metodologies educatives i, sobretot, per oferir benestar físic i emocional a tothom que faci ús. Des de la investigació científica, Smart Classroom vol donar resposta sobre com han de ser aquests canvis.

Paral·lelament, l’equip Smart Classroom Project ofereix serveis de consultoria, assessoria i formacions a aquells centres que volen repensar els seus espais d’aprenentatge. Els nostres serveis es fonamenten en la recerca iniciada l’any 2017 en aquest camp i l’èxit de les implementacions de noves Smart Classroom en diversos centres públics catalans.

Projectes d’investigació

Els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació i l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins són els canvis que hauria de tenir la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge (principalment les aules i els subespais que les configuren i són al voltant), així com les condicions, les dinàmiques i les metodologies que en aquests espais es desenvolupen. Els nous plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals requereixen nous espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir d’un coneixement científic sorgit d’una investigació interdisciplinària, sistemàtica i d’excel·lència.

Les bases conceptuals i teòriques de la nostra investigació giren al voltant de conceptes com Smart Classroom i Innovative Learning Environments, amb el qual alineem la nostra proposta d’investigació perquè s’ha dut a terme en cinc centres públics, tres de primària i dos de secundària, de tots els que han estat escollits per desenvolupar la transició a centre avançat, en el marc d’aquest projecte.

Recercaixa 2016

Per tal d’aconseguir que ciència i societat avancin conjuntament, “la Caixa”, amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), va impulsar el Programa RecerCaixa. Des de l’any 2010, en què es va iniciar el programa, s’han impulsat projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya.

El projecte Smart Classroom ha estat subvencionat per aqeust programa amb l’objectiu de co-dissenyar, implementar i avaluar l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espaisque les configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció a la integració didàctica i invisible de les TIC.

Per a donar resposta als objectius, es proposa un estudi que s’emmarca en un paradigma sociocultural, ja que es proposa incidir i transformar les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge a partir de la participació directa dels mestres i professors en el disseny d’investigació proposat. Metodològicament ens situem en un disseny mixte, que combina mètodes i tècniques quantitatives i qualitatives d’obtenció d’informació per tal de respondre a cada fase de la recerca.

Articles publicats

Bautista Pérez, G., Rubio Hurtado, M.J. & Sánchez-Martí, A. Towards smart learning spaces in Catalan schools: teachers’ perceptions of change. Learning Environ Res (2021). https://doi.org/10.1007/s10984-021-09357-y

Pérez, G. B., Roig, A. E., & Costa, M. L. (2019). Diseño y validación de un instrumento para medir las dimensiones ambiental, pedagógica y digital del aula. RMIE, 24(83), 1055-1075.

López, M (2019). The Integration of Digital Devices into Learning Spaces According to the Needs of Primary and Secondary Teachers. TEM Journal, 8(4), 1351-1358.

Bautista y Borges, F. (2013). Smart classrooms: Innovation in formal learning spaces to transform learning experiences. Bulletin of the Technical Committee on Learning Technology, 15 (3), 18–21.

Equip d’investigació Recercaixa 2016

Marta López

Universitat de Barcelona

Anna Escofet

Universitat de Barcelona

Guillermo Bautista

Universitat Oberta de Catalunya

Angelina Sánchez

Universitat Autònoma Barcelona

Maria José Rubio

Universitat de Barcelona

Adriana Ornellas

Universitat Oberta de Catalunya

Marta Marimon

Universitat de Vic

Begoña Gros

Universitat de Barcelona

Ester Castejon

Universitat Oberta de Catalunya

Mariella M Azzato

(USB)

Material

Recopilació documental sobre Smart Classroom, Espais d’aprenentatge i educació.

Descarregar PDF

Documentació

Recopilació documental sobre Smart Classroom, Espais d’aprenentage i educació.

Descarregar PDF