29 Novembre 2021

La nova Smart Classroom de l’Escola L’Olivera

El passat 23 de novembre es va celebrar la inauguració oficial del nou espai “Smart Classroom” a l’Escola L’Olivera (Vallirana).

Es tracta d’un nou espai compartit de treball i biblioteca, codissenyat amb la comunitat educativa i que està en funcionament des del setembre d’aquest curs escolar 2021-2022. El centre ha organitzat un horari perquè cada un dels cursos (des d’infantil a primària) pugui utilitzar l’espai, al menys, un cop per setmana. D’aquesta manera tant mestres com alumnat de tots els cicles poden pilotar-lo.

A la jornada hi van assistir una representació del claustre, la Inspectora del Departament d’Educació, la responsable del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat, la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vallirana, la presidenta de l’AFA junt amb altres famílies del centre, i l’equip Smart Classroom Project.

L’obertura de l’esdeveniment va anar a càrrec de l’Equip Directiu: la Patrícia Castaño, Directora del centre, el Secretari i Coordinador TAC, Salvador Torresi i en Rafa Cirujeda, Cap d’Estudis,tots impulsors d’aquest projecte. Van exposar el per què de dur a terme un redisseny dels espais, ressaltant que l’objectiu és desenvolupar un projecte de centre innovador, on els espais acompanyin les metodologies actives per facilitar l’autonomia i el desenvolupament holístic de l’alumnat. Concretament, visualitzaven aquesta necessitat de millora de l’espai com a eina per impulsar i incentivar l’aprenentatge, per fomentar el treball cooperatiu i el bon clima de l’aula, per potenciar la competència digital i l’impuls de la lectura. La participació de la comunitat educativa en el procés per redissenyar el nou espai representava també una característica d’importància per l’equip del centre. El nou espai esdevé un model pel canvi. Evidentment, tot i que el nou espai ha estat molt ben rebut tant per mestres com per alumnat, tal i com explica l’equip directiu, és una aula que ha d’estar en un constant procés de reflexió i avaluació sobre el seu ús, almenys en els primers mesos de funcionament. 

L’Anna Escofet, membre de l’equip Smart Classroom Project, va exposar, des del punt de vista de la investigació, com es va iniciar aquesta recerca i la importància de repensar els espai des del codisseny i la investigació, fent partícep a la comunitat educativa. Finalment, va mencionar els deu principis que ha de tenir un espai Smart Classroom.

El centre va recollir testimonis de l’alumnat explicant com és i com treballen al nou espai, tal i com es pot veure en el següent vídeo:El claustre va compartir també la seva experiència utilitzant el nou espai, remarcant la motivació de l’alumnat en fer ús de la Smart Classroom i la millora del clima a l’aula. Les persones son les mateixes, les activitats son les habituals, però el clima aquí és més calmat i es treballa més a gust. En referència al clima i autonomia de l’alumne, afageixen; els alumnes demanen venir a treballar a aquesta aula. Aquí no tenen assignat “el seu lloc”, com tenen a la seva aula. És curiós veure com ells mateixos s’organitzen i es col.loquen on estan millor per treballar.

En relació a l’impacte que ha tingut aquest projecte a la resta d’espais, els i les mestres van compartir també, com comencen a transformar altres espais,“..ara el canvi l’estem portant nosaltres mateixos a altres epsais, com l’aula de música”, que ara és un espai agradable, funcional i flexible on fins i tot han construit una petita tarima. 

Altres innovacions, comencen a implementar-se per iniciativa de la mestre, per exemple, expliquen, “a l’aula de cicle infantil, ja s’estan fent alguns canvis, per exemple, la tutora ja ha decidit no posar taula de mestre.”

L’Inspectora, va concloure la jornada remarcant que canvis com el que s’ha fet en aquest centre és una “oportunitat” per l’alumnat, ja que, és un espai que facilita el desenvolupament de les competències.