23 Març 2021

Marta López i Guillermo Bautista presenten l’Smart Classroom Project als ‘Dilluns del Màster’

L’equip Smart Classroom va presentar el passat 22 de març el projecte al Màster de Formació del Professorat de Secundaria coordinat per la UPF-UOC. Aquests estudis tenen per objectiu proporcionar als seus estudiants la formació pedagògica i didàctica necessària que faciliti la professionalització per a exercir la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

El projecte va ser presentat en el marc dels “Dilluns del màster”, un seminari permanent, de temes generals i transversals de l’actualitat, en format de taula rodona, obert a tota la comunitat educativa de Catalunya i presentat per experts de l’ensenyament. En aquest cas, es va fer una presentació de la fonamentació bàsica d’una Smart Classroom, exposant la necessitat de redissenyar els espais educatius i fonamentant aquests nous espais en la triple dimensió pedagògica, ambiental i tecnològica. També es van mostrar diversos exemples del procés de codisseny i implementació de centres educatius.

Finalment, destacar el torn de preguntes final, on es van tractar temes com els recursos econòmics per fer les implementacions, la gran necessitat de redissenyar els espais educatius per donar suport a les metodologies actives i el resultat de la millora de motivació i aprenentatge per part dels estudiants.

Pots visualitzar la sesssió en aquest vídeo