Aules que motiven

Les smart classrooms comencen a fer-se un espai a l’ecosistema educatiu per l’evidència que la configuració de l’aula fomenta un aprenentatge més cooperatiu i autònom. Els...