El equipo Smart Classroom Project

Guillermo Bautista

Universitat Oberta de Catalunya

Anna Escofet

Universitat de Barcelona

Marta López

Universitat de Barcelona

Maria Casanovas

Assessora i tècnica de gestió de projectes