El equipo Smart Classroom Project

Guillermo Bautista

Universitat Oberta de Catalunya

Anna Escofet

Universitat de Barcelona

Marta López

Universitat Oberta de Catalunya

Maria Casanovas

Universitat Oberta de Catalunya